mgr inż. Hubert KAMIŃSKI
tel. 888 853 776

mgr inż. Paweł LEBIODA
tel. 536 536 610

 

Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy

tyczenie uzbrojenia

Zarówno sieci (energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i inne), jak i przyłącza indywidualne powinny być realizowane zgodnie z projektem.  W przypadku przyłączy geodezyjne wytyczenie ogranicza się najczęściej do wskazania miejsca włączenia w budynek i lokalizacji studni bądź skrzynki.

Z bardziej skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dłuższych sieci w terenie uzbrojonym. Oprócz miejsc załamania sieci, geodeta wyznacza także miejsca kolizji tj. przecięcia przebiegu realizowanej inwestycji z innymi, istniejącymi mediami.

DrukujE-mail