mgr inż. Hubert KAMIŃSKI
tel. 888 853 776

mgr inż. Paweł LEBIODA
tel. 536 536 610

 

Pomiary punktów niedostępnych

pomiary punktów niedostępnych

Na terenie realizowanej budowy bardzo często zdarza się, że nie ma dogodnych warunków do wykonania prac pomiarowych. Ma to związek z występowaniem na terenie inwestycji lub najbliższej okolicy przeszkód terenowych, wysokich drzew, obiektów, maszyn budowlanych lub po prostu ukształtowaniem terenu. W takim przypadku stosuje się pewne metody geodezyjne, które umożliwią pomiar punktów niedostępnych lub pomiar wysokości punktów niedostępnych. Wykorzystuje się je do pomiaru narożników budynków, wysokości budynków, położenia punktów charakterystycznych na budowlach i urządzeniach, a także wysokości przewodów nad istniejącym terenem, których nie da się pomierzyć bezpośrednio metodami klasycznymi. Wykorzystane techniki pozwolą na uzyskanie oczekiwanych wyników przy wymaganych dokładnościach.

 

DrukujE-mail