mgr inż. Hubert KAMIŃSKI
tel. 888 853 776

mgr inż. Paweł LEBIODA
tel. 536 536 610

 

Pomiary pionowości budowli wysmukłych

pomiary pionowości budowli wysmukłych

Do budowli wysmukłych zalicza się kominy, chłodnie przemysłowe, maszty telewizyjne i GSM, wieże, maszty farm wiatrowych i inne budowle, których wysokość kilkukrotnie przewyższa szerokość budowli.

Jednym z ważniejszych warunków geometrycznych takich budowli jest warunek pionowości jego osi. Na odstępstwa od tego warunku wpływ mogą mieć zarówno czynniki mechaniczne (ciężar własny, odkształcanie podłoża, obciążanie wiatrem), jak i fizykochemiczne (wpływy chemiczne, starzenie się materiału). Zarówno jedne, jak i drugie czynniki mogą prowadzić do katastrofy budowlanej.

Do sprawdzenia pionowości najczęściej wykorzystuje się tachimetry, dalmierze bezlustrowe oraz naziemne skanery laserowe. 

DrukujE-mail