mgr inż. Hubert KAMIŃSKI
tel. 888 853 776

mgr inż. Paweł LEBIODA
tel. 536 536 610

 

Mapy do celów prawnych

mapy do celów prawnych

Geodeta sporządzając mapę do celów prawnych przygotowuję dokumentację, która będzie wykorzystana w postępowaniu sądowym.

Zdarza się, że między faktycznym stanem prawnym nieruchomości, a stanem działki zapisanym w ewidencji gruntów i budynków występują różnice. Geodeta na podstawie materiałów źródłowych oraz stanu na działce może zaproponować rozwiązanie, którego celem będzie doprowadzenie stanu do zgodności. To jeden z przypadków dla którego konieczne jest sporządzenie mapy do celów prawnych. Mapy prawne wykonuje się także do celów zasiedzenia nieruchomości, podziału spadku, sądowego zniesienia współwłasności, ustalenia służebności gruntowej, a także przeprowadzenia innych czynności prawnych czy sądowych.

DrukujE-mail